Integritetspolicy

Användarvillkor

Kontorsstädning

1. Kunden samtycker till att underteckna och returnera förslagsavtalet och autogiroformuläret till ordinarie städare innan det första städbesöket.

2. Kunden samtycker till att betala månadsavgiften via Fakturainstruktion och The Trend Service i Skåne AB förbehåller sig rätten att avbryta städtjänster om månadsbetalningar saknas.

3. En minsta varaktighet på 2 timmar per städbesök gäller för alla kontorsstädtjänster.

4. Våra rådgivare kan endast ge en grov uppskattning av städtjänstens varaktighet, som baseras på en grundläggande beskrivning av kundens kontor. Observera att varaktigheten kan variera och därför krävs en viss grad av flexibilitet.

5. Månadsbetalning återbetalas endast om kunden inte behöver städservice under mer än 4 veckor i följd.

6. The Trend Service i Skåne AB ansvarar inte för utlösta larmsystem. Kunden ansvarar för eventuella instruktioner för avaktivering/aktivering av tillhörande larmsystem.

7. Kunden förstår att det angivna priset inte inkluderar något förutom städning och eventuella tillval som valts i detta förslagsavtal.

Storstädning

11. The Trend Service i Skåne AB förbehåller sig rätten att ändra den ursprungliga offerten om kundens ursprungliga krav ändras.

12. En minsta varaktighet på 3 timmar per städbesök gäller för alla kontorsstädtjänster.

13. Kunden informeras om att storstädning kan ta dubbelt så lång tid som vanlig hemstädning.

Betalningar

14. Betalning begärs när förslagsavtal har slutförts, såvida ingen annan överenskommelse skett med The Trend Service i Skåne AB.

15. Löpande betalningar kommer att tas via faktura.

16. Kunden förstår att eventuella ”Försenade betalningar” kan bidra till extra avgifter.

17. Om betalning inte görs efter 30 dagar från att fakturan ställts ut kommer ärendet att skickas vidare till vår inkassobyrå, varefter en avgift på 15% utöver den ursprungliga fakturan kommer att läggas till skulden. Du samtycker som en del av detta avtal att betala denna summa som representerar våra rimliga kostnader för att samla in de obetalda beloppen.

Klagomål och reklamationer

18. Kunden accepterar och förstår att undermålig service, brott/skada eller stöld måste rapporteras inom 24 timmar från servicedatum. Om detta ej görs utgår rätten till återbetalning eller åtgärd.

19. The Trend Service i Skåne AB kräver att kundrepresentanten är närvarande i början och i slutet av städningen eftersom en inspektion kan utföras och vid eventuella korrigeringar bör de göras samma dag.

20. Om uppdragsgivaren har schemalagt en inventeringskontroll ska den schemaläggas att påbörjas senast 24 timmar efter att städjobbet har utförts.

21. Det kan ta The Trend Service i Skåne AB upp till 7 arbetsdagar att svara på ett klagomål.

22. The Trend Service i Skåne AB kommer inte att acceptera ett klagomål baserat på en rapport som lämnas in mer än 24 timmar efter städsessionen.

23. Klagomål accepteras ENDAST skriftligt (e-post eller brev) och måste rapporteras vid färdigställande eller inom följande 24 timmar.

24. Alla ömtåliga och lätt brytbara föremål måste säkras eller tas bort. Föremål som är undantagna från ansvar är: kontanter, smycken, föremål av sentimentalt värde (kunden kommer att krediteras med föremålens nuvarande värde), konst och antikviteter.

25. Nyckelbyte/låssmedsavgifter betalas endast om nycklar tappas bort av vår personal. Det finns en [CURRENCY VALUE] per ansvarsgräns.

26. Vid skada reparerar The Trend Service i Skåne AB föremålet dess bekostnad. Om föremålet inte kan repareras kommer The Trend Service i Skåne AB att åtgärda problemet genom att kreditera kunden med föremålets nuvarande kontanta värde mot en liknande ersättning mot betalning av utförda städtjänster.

Försäkring

27. The Trend Service i Skåne AB har en Allmän- och Arbetsgivaransvarsförsäkring. Försäkringen täcker alla oavsiktliga skador orsakade av en anställd som arbetar på uppdrag av The Trend Service i Skåne AB, och som rapporterats inom 24 timmar efter servicedatum.

28. Det finns värdeöverskott på alla anspråk, varav [CURRENCY VALUE] betalas av kunden och [CURRENCY VALUE] av The Trend Service i Skåne AB.

29. The Trend Service i Skåne AB förbehåller sig rätten att vägra att dela något av företagets konfidentiella dokument.

Kundnöjdhet

30. Kunden förstår att hen inte har rätt till återbetalning. Återbetalningar tillhandahålls strikt efter The Trend Service i Skåne ABs godtycke.

31. Om kunden inte är helt nöjd med ett städjobb kommer The Trend Service i Skåne AB att städa om alla områden och föremål till kundens belåtenhet.

32. Kunden måste vara närvarande hela tiden under återställningsstädningen och The Trend Service i Skåne AB förbehåller sig rätten att inte lämna tillbaka en städare mer än en gång.

Ansvar

33. The Trend Service i Skåne AB förbehåller sig rätten att inte vara ansvarig för:

Att slutföra uppgifter som inte finns på vår uppgiftslista.

Städarbeten som inte ör slutförda på grund av brist på lämplig rengöringsutrustning (i fullt fungerande skick), varmvatten eller elektricitet.

Tredje part som går in eller är närvarande i kundens lokaler under städningsprocessen.

Slitage eller missfärgning av tyg som blir mer synligt när smutsen har tagits bort.

Misslyckas med att ta bort gamla/permanenta fläckar som inte kan tas bort med vanliga mattrengöringsmetoder.

Befintliga skador eller spill som inte kan rengöras/tas bort helt med standard rengöringsmedel och utrustning eller standard mattrengöringsutrustning.

Eventuella skador orsakade av ett felaktigt eller inte fullt fungerande rengöringsmedel/utrustning som tillhandahålls av kunden.

Avbokning och uppsägning

34. Kunden kan säga upp städtjänsten genom att skriftligen (e-post eller brev) i förväg meddela sextio kalenderdagar (60 dagar) och ange sista städdatum samt skäl.

35. Kunden kan avboka eller justera tidpunkten för ett städbesök genom att meddela minst 24 timmar i förväg.

36. Kunden samtycker till att betala hela priset för ett städbesök om kunden avbokar eller ändrar datum/tid mindre än 24 timmar före det planerade mötet.

37. Kunden samtycker till att betala hela priset för städbesöket i händelse av att vår städare blir utelåst till följd av att blivit avvisad eller vid problem med kundens nycklar.

Efter uppsägning

38. Genom att ingå ett serviceavtal med The Trend Service i Skåne AB samtycker kunden till att efter att städtjänsten upphört kommer hen inte att hyra eller använda några hemtjänster som tillhandahålls av en nuvarande eller tidigare städare som introducerats för klienten av The Trend Service i Skåne AB.

Allmänt

39. Dessa villkor regleras av Bolagsverket. Genom att acceptera att vara bunden av dem samtycker du till att underkasta dig den exklusiva jurisdiktionen för relevanta domstolar i Sverige. The Trend Service i Skåne AB förbehåller sig rätten att göra eventuella ändringar av dessa villkor utan att meddela något i förväg. Skulle någon av ovanstående klausuler ändras kommer vår kund att meddelas. Kontrollera The Trend Service i Skåne AB på www.trendservice.se för eventuella uppdateringar.

På The Trend Service i Skåne AB är vi stolta över vår höga standard. Med våra erfarna personal och passion för städning vet vi att vi har möjligheten att underlätta för våra kunders vardag genom att minska stress och arbetsbelastning.