Vårt engagemang

Vårt engagemang

Vi på The Trend Service i Skåne AB brinner för att möta våra kunders behov med de bästa städtjänsterna. Men vi är också engagerade i att ge tillbaka till samhället genom att samarbeta med en ideell organisation i norra Uganda (C.K.S Foundation). Vårt företag har åtagit sig att stödja denna organisation med 10% av våra månadsintäkter.

Den ideella organisationen stödjer främst kvinnor och flickbarn på olika sätt;

  • Tillhandahålla bindor

  • Genom seminarier skapar vi medvetenhet bland kvinnor om deras rättigheter och att vara oberoende.

  • Bekämpa tidiga äktenskap, särskilt för unga flickor som inte har råd att gå i skolan.

  • Att stärka kvinnor genom olika aktiviteter för t.ex. skrädderi och sport för de unga flickorna.

    Och mycket mer…

På The Trend Service i Skåne AB är vi stolta över vår höga standard. Med våra erfarna personal och passion för städning vet vi att vi har möjligheten att underlätta för våra kunders vardag genom att minska stress och arbetsbelastning.